Sarnix.Blog Rotating Header Image

January, 2010:

Wilders en Peter R. de Fiets

Blijkbaar ontkom ik zelfs niet aan schrijven over Wilders. Na een uitzending van Pauw & Witteman moet ik er aan geloven. Als Peter R. de Vries op hoge poten uiting geeft aan zijn morele verontwaarding kan ik zelfs niet meer zwijgen en dat terwijl het me toch nauwelijks aangaat.

Het draait allemaal om het idee van Wilders om een hoofddoekjesbelasting in te voeren. Het gewraakte woord is “kopvoddentax”. En dat is reden tot ontzetting bij De Vries. Een kop is volgens hem iets van een dier. Wilders zou moslims daarmee reduceren tot dieren, tot beesten. Volstrekt selectieve verontwaardiging, want alhoewel we het nooit leuk vinden om “houd je kop” te horen, we voelen ons niet gereduceerd tot een dier. En “vod” in plaats van “doek” was ook al zo erg. Alleen met het woord “tax” was niets mis. Waar wel iets mis mee was en volledig, was het achterwege blijven van excuses, zo vond De Vries. Had Wilders zijn excuses voor zijn uitglijder aangeboden dan waren ze even goede vrienden geweest. Dan zand erover!

Uiteindelijk draait het niet eens zo zeer om het woord “kopvoddentax”. De Vries ziet Wilders als een gevaar voor de samenleving. Als een destabiliserende factor die de sociale cohesie bedreit. Beledigingen zoals die uitgaan van het woord “kopvoddentax” vindt hij nergens terug in de parlementaire geschiedenis. Op dat moment valt een tafelgenoot hem bij en zegt: ‘”Vooroorlogs”, wat door De Vries wordt beaamd. Wilders wordt impliciet vergeleken met waarschijnlijk de N.S.B. Wilders als een nieuwe variant van Seyss-Inquart en de dreiging die daar van uit gaat zorgt er voor dat De Vries zich geroepen voelt dit gevaar een halt toe te roepen.

Echter, De Vries is Wilders, maar dan met een minteken ervoor. Waar Wilders een bedreiging voor de nederlandse samenleving ziet door een toename van het aantal moslims, ziet De Vries een bedreiging voor de nederlandse samenleving door rechts populisme, kleinburgerlijk rechts of hoe u het wilt noemen. Wilders ziet een analogie tussen de koran en Mein Kampf. De Vries ziet een analogie tussen de P.V.V. en de N.S.B. Beiden proberen op oneigenlijke gronden door het trekken van een vergelijking met het nationaal socialisme de ander (Wilders, de moslim) te diskwalificeren.

Het zou misschien fijn zijn om zo’n discussie als gestart door De Vries op inhoudelijke argumenten te kunnen beoordelen, maar die zijn er niet. In die zin is de analogie compleet. Er wordt uiting gegeven aan sentimenten en overal huist het gevaar waar wat aan gedaan moet worden. Het één overstijgt het ander niet en v.v. De Vries ziet Wilders als een totaliteit, zoals Wilders de moslims als een totaal probleem voor de samenleving zit. De één is de ander met een minteken er voor en meer niet.

P.s. Het thema is de ander (ik en de ander) en welllicht dat ik daar komende dagen wat verder op in zal gaan aan de hand van Wilders. Ik zal een artikel uit de NRC, waarin de politiek zich van zijn slechtste kant laat zien, proberen te duiden. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken overstijgt het niveau van Wilders niet en laat zien dat onze democratie totalitaire neigingen vertoont.