Sarnix.Blog Rotating Header Image

Sarnix ter explicatie

In mijn vorige post stelde ik expliciet dat er geen pointe was. Echter, er was natuurlijk wel een pointe, maar die kwam me niet als heel bijzonder of interessant voor de lezer voor. Ik deed mijn beklag over de saaie boeken die geproduceerd worden door schrijvers, die gerekend worden tot de top van de nederlandse literatuur. Nog even in herhaling en kort door de bocht: Mulisch, gave techniek, maar kan al zijn pretenties nergens waarmaken. Afth, erg onderhoudende monoloog c.q. dialoog, maar tergend saai en traag om te lezen (als je Proust, Mishima, Dostojevski e.d. gelezen hebt kan je zoiets redelijk beoordelen), Leon de Winter en Nooteboom hebben hetzelfde manco, aanvankelijk kwamen ze beiden met kwalitatief en inhoudelijk erg lezenswaardige boeken geschreven, maar zij zijn langzaam uitgeblust. Ik heb geen idee waar Jan Siebelink staat, maar op Knielen op een bed violen valt veel en veels te veel en meer dan dat aan te merken.

In mijn vorige post heb ik mijn beklag gedaan en nu in korte vorm herhaald. Mijn beklag geldt die als consument. Ik heb zelf vooralsnog geen literaire aspiraties en vind niet dat ik mezelf met eerdergenoemde schrijvers zou moeten meten of dat ik anderszins afbreuk aan hen zou willen doen. Ik ben een lezer, die meer interessante en lezenswaardiger boeken wil lezen.

Mijn vorige post was geenszins bedoeld als polemiek, al zou ik comments, die hier toe uitnodigen, niet uit de weg gaan. Ik breng geen stellingen naar voren die om een polemiek vragen. Iedereen kan vinden wat hij/zij van Mulisch, Afth etc. vindt. Ik deed enkel mijn beklag en misschien is het zelfs juister om te stellen dat ik in plaats van een klacht een wens uitsprak om meer interessante en lezenswaardiger boeken te kunnen lezen.

Be Sociable, Share!
  • Twitter
  • Facebook
  • email
  • StumbleUpon
  • LinkedIn
  • Reddit
  • Tumblr
  • Google Bookmarks